CONSTRUCCIO DE CIUTAT I XARXES D INFRAESTRUCTURES

¡¡Descubre totalmente GRATIS los nuevos libros del año, y los bestsellers del 2017!!
Introduce tu email


  • Autor: MANUEL HERCE VALLEJO
  • Editorial: EDICIONES UPC
  • Fecha de salida: 2007
  • Descargado: 7553

Aquest llibre integra escrits anteriors dels seus autors, que ara han estat reordenats i actualitzats des de la perspectiva de la concepció de la tasca urbanitzadora com a instrument de construcció de la ciutat, la qual cosa comporta la concreció dun ordre formal sobre un suport infraestructural, en superficie i en el subsòl. El producte és una determinada organització territorial, resultat de la confluència dels trets morfològics dun espai físic i les característiques de les xarxes dinfraestructures construïdes en ell. Amb aquest tipus denfocament es vol superar lavisió simplificada de la urbanització que proporcionen els manuals tècnics de dimensionament i càlcul de les infraestructures, que gairebé sempre ses entenen a partir dels requeriments funcionals de cadascuna, sense establir cap interrelació entre elles i menys encara amb el context social i geogràfic per al qual es construeixen. Així mateix, el fet que es patrocini la publicació daquest llibre posa en relleu que la urbanització, com a construcció del nostre territori, no és només un producte derivat de la tasca dels planificadors i els urbanistes, sinó el resultat de la integració, a vegades conflictiva, de les visions i els esforços de tècnics, constructors, companyies de serveis, responsables polítics i grups socials i econòmics, la qual cosa palesa novament que les seves solucions no estan determinades ni són universals.

 

Descargar

You may also like...