CORPUS ORAL DE REGISTRES (INCLUYE CD)

¡¡Descubre totalmente GRATIS los nuevos libros del año, y los bestsellers del 2018!!
Introduce tu email


  • Autor: NURIA ALTURO
  • Editorial: UNIV DE BARCELONA
  • Fecha de salida: 2005
  • Descargado: 11965

El volum “corpus oral de registres”. Materials de treball posa a l’abast dels estudiosos de la llengua catalana i del discurs oral una mostra de textos orals de 26 gèneres dels �mbits civil, cultural, educatiu-acadèmic-científic, empresarial-comercial, polític, privat i religiós. La mostra comprèn, en conjunt, un total de 154.198 mots, distribuïts en 168 textos diferents..Els materials es presenten en un CD-ROM i un llibre. El CD-ROM conté els arxius de so i la transcripció discursiva (ortogr�fica) de cadascun dels textos, així com informació sobre el context, convencions de transcripció i una descripció del corpus. Els textos poden ser consultats directament o a través de qualsevol programa de tractament de textos. El llibre inclou també la descripció dels materials, juntament amb les convencions de transcripció i una mostra de transcripció dels textos de cadascun dels gèneres.

 

Descargar

You may also like...