EXERCICIS DE SIMULACION D ESTATICA, CINEMATICA I DINAMICA

¡¡Descubre totalmente GRATIS los nuevos libros del año, y los bestsellers del 2018!!
Introduce tu email


  • Autor: FRANCISCO JAVIER COLOMINA FRANCES
  • Editorial: UNIVERSIDAD POLITECNICA DE VALENCIA. SERVICIO DE PUBLICACION
  • Fecha de salida: 2006
  • Descargado: 7025

De vegades, el càlcul i l’anàlisi de mecanismes resulta complicat a causa d’una sèrie de factors com són la geometria de les baules, la disposició i característiques d’aquestes, la realització dels càlculs mecànics, cinemàtics i dinàmics, i l’existència d’altres elements que influeixen de manera directa en el moviment del mecanisme (molles, politges, amortidors…). Per això, es fa necessària la utilització d’un programa informàtic que analitze el comportament dels mecanismes i resolga els càlculs de manera ràpida i eficaç. La present publicació té per objecte la descripció detallada de la construcció i posterior anàlisi de vuit mecanismes mitjançant el programa informàtic Working Model 2D, per a poder estudiar-ne així el funcionament. Així mateix, no pretén ser un manual d’usuari del programa esmentat, sinó un programa d’aprenentatge (tutorial) que permeta una aplicació pràctica a altres usuaris, i que d’acord amb aquest, pugueu construir i analitzar els mecanismes esmentats.

 

Descargar

You may also like...