ALFABETITZACIO DIGITAL EN ELS PROCESSOS D INCLUSIO SOCIAL

¡¡Descubre totalmente GRATIS los nuevos libros del año, y los bestsellers del 2018!!
Introduce tu email


  • Autor: EVA ORTOLL
  • Editorial: UOC (UNIVERSITAT OBERTA DE CATALUNYA)
  • Fecha de salida: 2006
  • Descargado: 6347

Conceptes com esquerda digital , divisòria digital, exclusió digital , alfabetització digital , etc. tenen múltiples accepcions i permeten aproximacions des de diverses disciplines: des de les telecomunicacions i la informàtica pel que fa a qüestions dinfrastructura; des del dret, leconomia o les ciències de la comunicació per als aspectes de drets de propietat a la Xarxa, serveis o usos i continguts relacionats; o des dels aspectes formatius de les persones en les infrastructures i tecnologies perquè puguin treuren profit. En aquest darrer aspecte se centra el contingut essencial daquest llibre: algunes persones poden patir les conseqüències de disfuncions en la seva inclusió social pel fet de no apropiar-se de les tecnologies de la informació i la comunicació (TIC), i aquest risc dexclusió social sha de combatre dalguna manera, igual que es combaten altres menes dexclusions com ara les derivades de la pobresa, aspectes de gènere, raça o religió, etc.

 

Descargar

You may also like...