BASES DE DADES

¡¡Descubre totalmente GRATIS los nuevos libros del año, y los bestsellers del 2018!!
Introduce tu email


  • Autor: JAUME ET AL. SISTAC PLANAS
  • Editorial: UOC (UNIVERSITAT OBERTA DE CATALUNYA)
  • Fecha de salida: 2006
  • Descargado: 13999

Les bases de dades són el mecanisme que sutilitza per a emmagatzemar dades de manera permanent. Aquest llibre se centra en lestudi de les bases de dades relacionals, que són les més emprades actualment. Concretament, sen descobreixen els fonaments teòrics i alguns llenguatges que sutilitzen per a treballar-hi: làlgebra relacional i el llenguatge estàndard SQL92. Saber estructurar adequadament la informació que conté una base de dades resulta fonamental. Aquesta tasca sanomena disseny de base de dades i en aquest llibre lhem presentada a partir del model entitat-interrelació, atès que proporciona una notació gràfica que resulta molt familiar a lusuari. Aquesta obra tampoc no oblida que un bon disseny de base de dades ha de complir els requisits de qualitat, recollits en la teoria de la normalització.

 

Descargar

You may also like...