EL CAPITAL AL SEGLE XXI

¡¡Descubre totalmente GRATIS los nuevos libros del año, y los bestsellers del 2018!!
Introduce tu email


  • Autor: THOMAS PIKETTY
  • Editorial: LA MAGRANA, 2014
  • Fecha de salida: 2014
  • Descargado: 5087

Fruit de quinze anys de recerca, El capital al segle XXI te el merit i el sentit de loportunitat de posarun marc teoric i daportar un conjunt de dades historiques i comparatives a un dels temes mes polemics de lactualitat:la desigualtat en el repartiment de la riquesa. Leconomista frances Thomas Piketty posa en relacio la c ienciaeconomica amb la historia i fins i tot amb la literatura per estudiar les dinamiques del capitalisme al llarg de tressegles i en mes de vint paisos. En un esforç notable per apropar erudicio i divulgacio, el present treball evidenciaque si els rendiments del capital son mes alts mes que el creixement economic dun pais les desigualtats no deixarandaugmentar. …  

Descargar

You may also like...