ELS INTERCANVIS INTERNACIONALS: ENTORN COMERCIAL I ESTRATEGIA

¡¡Descubre totalmente GRATIS los nuevos libros del año, y los bestsellers del 2018!!
Introduce tu email


  • Autor: ESTHER SUBIRA
  • Editorial: UNIV DE BARCELONA
  • Fecha de salida: 2005
  • Descargado: 7094

El llibre Els intercanvis internacionals: entorn comercial i estratègia és un manual adreçat a usuaris i estudiants de màrqueting internacional. En el món globalitzat en el què estem immersos, les empreses han d´enfocar la seva activitat a aquest mercat global, el món. Per tal d´operar en aquest amplil i divers entorn amb el mínim de risc i la màixma eficiència convé disposar de les eines d´anàlisi i de decisió que ens ofereix aquet llibre. Per començar, hem de ser capaços de segmentar el món en grans submercats que tinguin característiques comunes: renda, nivell de desenvolupament, estat del mercat, etc. D´aquesta manera podrem escollir millor el tipus de producte més idoni per a aquest mercats i també la manera de portar-lo. Un cop preseleccionats els mercats exteriors objecte del nostre interès, hi aplicarem tècniques d´investigació bàsiques per refermar o destacar la nostra primera decisió. El manual descriu la millor manera d´aplicar el màrqueting mix als mercats objectius i finalment estableix les directrius per dissenyar el Pla de màrqueting internacional. Aquest Pla haurà d´estar en consonància amb la política general de l´empresa, i constituirà eina de gestió. L´autora considera l´obra d´utilitat per als interessats a conèixer el potencial comercial de les empreses en l´entorn exterior i saber aplicar les tècniques adequades en el procès d´internacionalització.

 

Descargar

You may also like...