L ECONOMIA DE LES DESIGUALTATS

¡¡Descubre totalmente GRATIS los nuevos libros del año, y los bestsellers del 2018!!
Introduce tu email


  • Autor: THOMAS PIKETTY
  • Editorial: EDICIONS 62, 2014
  • Fecha de salida: 2014
  • Descargado: 7284

Leconomista que ha posat en patentiza el capitalisme del segle XXILa desigualtat es el inconveniente que defineix els nostres temps i essencialment es la consequencia de la concentracio del capital en unes poques mans. Com es pot establir una redistribucio de la riquesa mes justa i eficaç? Leconomia de les desigualtats es una an alisi brillant, lucida i rigorosa dels mecanismes socioeconomics que les provoquen i demostra que lactual augment de la desigualtat es deu a opcions de política economica i no a factors estructurals. La questio de la desigualtat i de la redistribucio se situa al centre mateix del debat politic… El conflicte dreta-esquerra demostra que els desacords en loportunitat i la manera específica duna accio publica de redistribucio no es deuen necessariament a principis oposats de justicia social, sino más bien mes aviat a analisis contradictories dels mecanismes economics i socials que produeixen les desigualtats… El veritable conflicte se situa en la forma mes eficaç de fer progressar realment les condicions de vida dels mes desafavorits i en labast dels drets que es poden atorgar a tothom. Nomes una analisi meticulosa dels mecanismes socioeconomics que produeixen la desigualtat podria donar la seva part de veritat a aquestes dues visions extremes, i potser contribuiria, daquesta forma, a les… …  

Descargar

You may also like...