LLIBRE DE LA CORT DE LA JUSTICIA D ALCOI 1263-1265

¡¡Descubre totalmente GRATIS los nuevos libros del año, y los bestsellers del 2018!!
Introduce tu email


  • Autor: VV.AA.
  • Editorial: UNIVERSITAT DE VALENCIA. SERVEI DE PUBLICACIONS
  • Fecha de salida: 2012
  • Descargado: 6836

Aquest manuscrit és un esborrany on es registraven, abans de passar-se a net al llibre de la cort del justícia, els clams, és a dir, les demandes, denúncies, querelles o reclamacions judicials, que es presentaven davant aquest magistrat local. També s’hi anotaven les declaracions de testimonis, certs documents de compra-venda i altres diligències que documenten la vida quotidiana d’una vila de colonització com l’Alcoi del segle XIII. Malgrat el seu aspecte fragmentari i desorganitzat, l’antiguitat i les informacions que proporciona el document el converteixen en una font excepcional per conèixer la societat valenciana a l’endemà mateix de la conquesta de Jaume I. El text està escrit en romanç -català i aragonès- i en llatí, sense que cap criteri determine l’ús d’una o altra llengua, fins i tot amb interferències en un mateix escrivà.

Este manuscrito es un borrador donde se registraban, antes de pasarse a limpio al libro de la corte del justicia, los clamores, es decir, las demandas, denuncias, querellas o reclamaciones judiciales, que se presentaban ante este magistrado local. También se anotaban las declaraciones de testigos, ciertos documentos de compra-venta y otras diligencias que documentan la vida cotidiana de una villa de colonización como la Alcoi del siglo XIII. A pesar de su aspecto fragmentario y desorganizado, la antigüedad y las informaciones que proporciona el documento lo convierten en una fuente excepcional para conocer la sociedad valenciana al día siguiente mismo de la conquista de Jaume I. El texto está escrito en romance -catalán y aragonés- y en latín, sin que ningún criterio determine el uso de una u otra lengua, incluso con interferencias en un mismo escribano.

 

Descargar

You may also like...