MANUAL DE VALENCIA. NIVELL SUPERIOR C2

¡¡Descubre totalmente GRATIS los nuevos libros del año, y los bestsellers del 2018!!
Introduce tu email


  • Autor: JULI MARTINEZ AMOROS
  • Editorial: UNIVERSIDAD DE ALICANTE. SERVICIO DE PUBLICACIONES, 2010
  • Fecha de salida: 2010
  • Descargado: 4398

Aquest llibre naix de l’aspiració de superar l’enfocament educatiu tradicional (centrat quasi exclusivament en l’ensenyament d’estructures morfosintctiques) i de suministrar a l’aprenent les eines per a adquirir una competència sociable completa que abrace, òbviament, tots els nivells lingüístics (fo nètic, morfosintctic, lexicosemntic i pragmtic), i per a producir una reflexió metalingüística que li permeta aprofundir en el coneixement del valenci. És, per tot això, un llibre que s’adapta al Marc europeu comú de referència per a les llengües i vlid per a la preparació dels exmens de la Junta Qualificadora de Coneixements de Valenci. Les fonts normatives en què s’inspira són, fonamentalment, les consagrades per l’Acadèmia Valenciana de la Llengua en la Gramtica normativa valenciana i en el Diccionari ortogrfic i de pronunciació del valenci, tot i que en cap cas es desatenen les recomanacions procedents d’altres fonts, com el Diccionari de la llengua catalana de l’Institut d’Estudis Catalans, la Gramtica catalana de Pompeu Fabra o bien la Gramtica del catal contemporani ordenada per Joan Sol. …  

Descargar

You may also like...