POLITIQUES D OCUPACIO: TEORIA I PRACTICA

¡¡Descubre totalmente GRATIS los nuevos libros del año, y los bestsellers del 2018!!
Introduce tu email


  • Autor: LLUIS FRANCO SALA
  • Editorial: UOC (UNIVERSITAT OBERTA DE CATALUNYA)
  • Fecha de salida: 2005
  • Descargado: 6143

Al llarg del segle XX, la major part dels països desenvolupats van experimentar canvis notables en els seus mercats de treball. Els reptes de la desocupació i els canvis en la composició de loferta i la demanda de treball estan darrere els fonaments de les diferents polítiques docupació que han practicat les administracions públiques. Aquests canvis shan intensificat amb una sèrie de fenòmens com la participació més gran de la dona en el mercat de treball, laugment de la qualificació mitjana dels treballadors, la irrupció de les tecnologies de la informació i la comunicació (TIC), lenvelliment de la població i la creixent rellevància que pren la immigració en la dinamització de loferta de treball. En aquest context és obvi que les polítiques docupació tenen un paper cada vegada més important dins del conjunt de la política econòmica practicada arreu. Partint del que ens diu la teoria econòmica, es tracta la relació entre política econòmica i ocupació, per tal de desenvolupar posteriorment les diferents teories entorn de lequilibri (o desequilibri) en el mercat de treball. Es desenvolupen els continguts referents als dos tipus de polítiques docupació que es practiquen en lactualitat: les polítiques actives i les polítiques passives. Sanalitza el rol de la formació al llarg de la vida entesa com un aprenentatge permanent. Finalment, es té en compte els problemes en la mesura de locupació i la desocupació a partir dels avantatges i inconvenients de les diferents fonts estadístiques que ofereixen aquesta informació.

 

Descargar

You may also like...