PROBLEMES I MODELS MATEMATICS PER A L ECONOMIA I L EMPRESA

¡¡Descubre totalmente GRATIS los nuevos libros del año, y los bestsellers del 2018!!
Introduce tu email


  • Autor: GEMA ET AL. CALBO SANJUAN
  • Editorial: UNIVERSIDAD POLITECNICA DE VALENCIA. SERVICIO DE PUBLICACION
  • Fecha de salida: 2005
  • Descargado: 7323

Aquest llibre que està dirigit als estudiants d’A.D.E., desenvolupa una col·lecció de problemes la solució dels quals està completament detallada, prestant atenció a les activitats basades en models econòmics. En la resolució, s’utilitza l’assistent de càlcul simbòlic Mathematica¿, la qual cosa permet tractar problemes complexos des del punt de vista numèric. Els continguts estan separats en cinc blocs. El primer titulat Fonaments es dedica a introduir els aspectes bàsics que es requeriran per a resoldre alguns problemes d’altres blocs. El bloc d’Àlgebra Lineal tracta sobre les principals propietats de les matrius i dels sistemes d’equacions lineals, donant aplicacions a models de creixement de poblacions i models econòmics tipus Leontief. El tercer bloc es dedica a l’estudi dels Models Discrets, destacant les aplicacions al càlcul d’interessos i els models probabilístics de Markov. El quart bloc versa sobre Models Continus descrits mitjançant equacions i sistemes diferencials. El text finalitza amb un bloc sobre problemes de Microeconomia sobre funcions d’utilitat, corbes d’indiferència i rectes pressupostàries.

 

Descargar

You may also like...